Doel van deze girlsday is om girls te motiveren om voor een technische opleiding te kiezen en te laten ervaren dat werken in de techniek interessant, uitdagend en vooral ook leuk is. Museumdocenten van het Drents Museum zoomen in op hoe met de beschikbare technieken in het verleden met energie omgegaan werd en hoe de mens hun eigen energie moest gebruiken om warmte op te wekken en te koken.

De techniek behorend bij de energie in het heden wordt door een geoloog en project engineer van NAM vertaald en in beeld gebracht terwijl medewerkers van de Disovery truck van de Rijksuniversiteit Groningen energie in de toekomst belichten door het branden van zonnecellen.

Girlsday is een onderdeel van Jet-Net. Dit is het Jongeren en Technologie Netwerk Nederland, een samenwerking tussen bedrijven, onderwijs en overheid. Doel is havo/vwo-leerlingen een reëel beeld te geven van bèta en technologie en hen te interesseren voor een bètatechnische vervolgopleiding. De NAM is één van de 84 bedrijven die bij Jet-Net aangesloten heeft.

Inmiddels heeft de NAM vijf scholen geadopteerd waar een doorlopende leerlijn er voor zorgt dat in elkaar leerjaar een contactmoment met in de dit geval de NAM is. Een van de onderdelen van de doorlopende leerlijn is Girlsday. Meisjes uit de eerste klas worden uitgenodigd bij een bedrijf om duidelijk te maken dat techniek niet saai maar leuk is.