Het afgelopen jaar is bij een aantal woningen in de Helmer Molemastraat te Warffum schade gemeld en hersteld. Vanuit dit reguliere schadeproces is een identiek schadepatroon ontdekt bij een aantal woningen, die in een rij staan. NAM heeft vanwege de vergelijkbare schades ingenieursbureau Arcadis de opdracht gegeven om voor dit zelfde type woningen een plan van aanpak te maken. Er is hier geen sprake van een acuut veiligheidsrisico.

De aanpak is erop gericht om de kans op soortgelijke schades en onveilige situaties in de toekomst te verminderen. Arcadis heeft een werkwijze voorgesteld om alle dertien woningen op dezelfde wijze aan te pakken.

NAM heeft een collectieve oplossing voorgesteld aan de huiseigenaren. In overleg met hen is afgesproken dat ze zelf hun aannemer kiezen en het tijdstip waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd. Op dit moment zijn drie woningen gereed en zullen de overige tien woningen op dezelfde wijze worden aangepakt. NAM betaalt de uit te voeren werkzaamheden en zal gezien de aard en de omvang van de werkzaamheden in overleg met de huiseigenaren vervangende woonruimte regelen en een onkostenvergoeding afspreken.

NAM benadrukt dat het belangrijk is dat bewoners schade als gevolg van aardbevingen melden aan NAM. Deskundige bouwkundigen kunnen dan als onderdeel van het schadeherstelproces de situatie beoordelen en inspecties uitvoeren. NAM gaat intussen door met haar inspectieteams om planmatig potentieel onveilige gebouwen te identificeren en zo nodig dan onmiddellijke actie te nemen.

Om privacyredenen worden geen verdere details over de woningen gedeeld.