Zij gebruikt hiervoor schepen die met een constante snelheid van ongeveer 4,5 knopen varen en zijn voorzien van ongeveer 3 kilometer lange seismische kabels. Deze kabels bevinden zich onder het wateroppervlak en beslaan een gebied van ongeveer 1 kilometer breed. De schepen zijn zeer beperkt in hun beweging en kunnen niet stoppen.

Voor de veiligheid van uw schepen en apparatuur wordt u verzocht een minimale afstand te bewaren van 3 zeemijl rondom het schip en de apparatuur die het op sleep heeft.

Update augustus 2014: NAM heeft in imiddels het het seisisch onderzoek op de Noordzee afgerond.

Seismisch onderzoek

Be safe, keep clear - seismic survey in the North Sea

Until around the end of August, NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij) is conducting a seismic survey to gain a greater understanding of the oil and gas reserves in three areas in the North Sea. NAM is using survey vessels that are travelling at a constant speed of about 4.5 knots and are fitted with seismic cables of about 3 kilometres in length and below the water surface. The width of the towed spread is about 1 kilometre. The vessels are severely restricted in movement and unable to stop.

For the safety of your boats and equipment you are requested to keep a minimum distance of 3 nautical miles all around the vessel and its towed equipment.

Update August 2014: NAM has completed the seismic survey in the North Sea.

Seismic survey