Op 17 september vond in het NAM-kantoor d’Olle Baank in Loppersum een kenniswisselingssessie plaats voor de betrokken constructeurs. Ook Jelle Pama van Hanzehogeschool was aanwezig, als vertegenwoordiger van EPI-kenniscentrum. Er zijn diverse projecten gezamenlijk besproken. Hierbij kwam onder meer naar voren dat er meer behoefte is aan kennisdeling, ook met andere beroepsgroepen zoals opdrachtgevers, architecten en bouwers.

Bekijk hier de presentatie die tijdens de bijeenkomst besproken werd. Ook is er een leidraad voor het ‘berekenen van aardbevingsbelasting’ beschikbaar. De opdrachtgever van het nieuwbouwproject is verantwoordelijk voor het maken van constructieberekeningen op basis van de concept versie van de Nationale PraktijkrichtlijnBijgaand rapport kan daarbij als voorbeeld worden gebruikt bij constructieberekeningen. NAM staat niet in voor de juistheid van de constructie berekeningen op basis van bijgaand rapport, dit blijft de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.

De pilot is onlangs in overleg met de Dialoogtafel verlengd. U kunt zich nog voor deze verlengde pilot inschrijven.

Meer informatie over de nieuwbouwregeling
Lees elders op deze website meer over de nieuwbouwregeling. U kunt uw interesse voor een bijdrage uit deze regeling kenbaar maken via een online formulier. Vragen kunt u sturen naar nieuwbouw@nam.nl