Welk effect heeft een beving op uw woning? Heeft er bij u in de buurt een aardbeving plaatsgevonden? Met een gebouwsensor krijgt u daar inzicht in. Een gebouwsensor meet en registreert elke beweging van een gebouw. Vanaf 28 maart 2014 kunnen huis- en gebouweigenaren zich inschrijven voor het laten plaatsen van een gratis gebouwsensor.

TNO plaatst in opdracht van NAM het komende half jaar 200 gebouwsensoren in (delen van) 9 gemeentes boven het Groningen-gasveld: Appingedam, Bedum, Delfzijl, Eemsmond, Groningen, Loppersum, Slochteren, Ten Boer en Winsum. Met de resultaten uit dit netwerk, leren we meer over de sterkte van huizen en gebouwen. Daarmee weten we beter hoe gebouwen boven het Groningen-gasveld aardbevingsbestendiger gemaakt kunnen worden. In het gemeentehuis van Loppersum is al een gebouwsensor opgehangen. Lees over de werking en resultaten ervan hier meer.

Meten en monitoren
Met het plaatsen van de gebouwsensoren meet en registreert NAM nauwkeurig elke aardbeving én het effect dat een aardbeving heeft op een gebouw. Eigenaren/bewoners van het gebouw met een sensor krijgen via een speciale website toegang tot deze gegevens. Ook geven de 200 gebouwsensoren gezamenlijk snel inzicht in de locatie van een aardbeving. De gebouwsensoren maken deel uit van het meet- en monitoringsplan, waarmee NAM met behulp van honderden sensoren metingen gaat doen in de ondergrond en aan de oppervlakte. Wanneer het netwerk van gebouwsensoren gereed is, worden de meetgegevens op NAMplatform gepubliceerd. Hierbij wordt rekening gehouden met de privacy, zodat de gegevens niet herleidbaar zijn tot een specifiek huis.

Meldt u aan voor een gebouwsensor
Lees hier waarom het plaatsen van een gebouwsensor ook voor u interessant kan zijn en wat de voorwaarden zijn voor dit project. Of meldt u direct aan met het online inschrijfformulier. Na inschrijving worden 200 huizen en gebouwen op basis van praktische criteria geselecteerd. Vanaf mei start de plaatsing van de gebouwsensoren. Het doel is om in het laatste kwartaal van 2014 het netwerk gereed te hebben.