Gedurende de afgelopen week heeft ingenieursbureau Arcadis alle 105 woningen in de Bloemenbuurt in Winsum, in samenwerking met Bouw & Woningtoezicht van de gemeente, visueel geïnspecteerd. De woningen zijn versneld geïnspecteerd, nadat tijdens een reguliere schade-inspectie in Warffum een constructief gebrek aan het licht is gekomen bij een specifiek type Jarino-woning.

Specifieke gebreken gevonden
Aanvankelijk werd op basis van beschikbare informatie uitgegaan van 108 woningen, maar het blijkt dat er slechts 105 woningen van dit specifieke type daadwerkelijk zijn gebouwd. Na de inspectie van de 105 woningen zijn in totaal 13 woningen uit voorzorg gestabiliseerd. De bewoners van de desbetreffende woningen kunnen in hun woning blijven, omdat het mogelijke veiligheidsrisico is weggenomen.

Naderonderzoek
Bij het merendeel van de woningen zijn wel specifieke aanwijzingen gevonden die aansluiten bij het geconstateerde bouwkundig gebrek. Hierbij kan men denken aan lichte scheurvorming boven de kozijnen, aan de voor- en achterzijde van de woning. Om naast de visuele inspecties ook meer te weten te komen over mogelijke herstelmethodieken, wordt sinds 24 september steekproefsgewijs aanvullend onderzoek gedaan. Hierbij worden, na toestemming van de bewoners, tussen de 10 en 20 woningen onderworpen aan verschillende tests, waarbij bijvoorbeeld betonmonsters uit de lateien (dragende balk boven gevelkozijnen) worden genomen.

Nieuwe bewonersbijeenkomst
In de komende weken worden de resultaten van de verschillende onderzoeken geanalyseerd en zal er een plan van aanpak worden gemaakt. Op 20 oktober wordt wederom een bewonersbijeenkomst georganiseerd, waar de resultaten en het plan van aanpak gepresenteerd worden. De bewoners worden hiervoor persoonlijk uitgenodigd.

Bedum en Ten Boer
In de afgelopen weken is ook intensief contact geweest met burgemeester Bakker van de gemeente Bedum en Bouw & Woningtoezicht van die gemeente. Daar hebben inspecteurs van Arcadis inmiddels straatinspecties uitgevoerd en een aantal woningen bezocht om een algemeen beeld te krijgen van de situatie. De bewoners zijn al uitgenodigd voor een bewonersbijeenkomst die op 1 oktober plaatsvindt. Verder is met de gemeente Ten Boer contact gelegd om ook daar binnenkort een bewonersbijeenkomst te organiseren en de inspecties te starten.