NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij) is begin dit jaar gestart met de eerste voorbereidende werkzaamheden voor het installeren van permanente geofoons in de ondergrond van het Groningen-gasveld. Daarvoor is het nodig dat op de bestaande NAM-locatie in Zeerijp twee nieuwe putten geboord worden, die voor lange termijn geschikt zijn voor het inhangen van geofoons die zo gevoelig zijn dat ze zelfs heel lichte bewegingen in de ondergrond kunnen registreren. Deze boringen duren elk ongeveer twee maanden. De verwachting is dat de eerste put in het najaar van 2014 geboord gaat worden. De tweede put zou begin 2015 volgen. Helemaal zeker is dat nog niet; het hangt onder andere af van de beschikbaarheid van de boortoren en de voortgang van de voorbereidende werkzaamheden.

Uitbreiding geofoonnetwerk
In het najaar van 2013 zijn al op twee plaatsen (locatie Zeerijp en locatie Stedum) tijdelijke geofoons tot drie kilometer diepte in gasputten gehangen. De nieuwe geofoons die in een nieuwe putten op dezelfde locatie in Zeerijp worden gehangen, zijn een permanente vervanging voor de tijdelijke oplossing in de bestaande observatieputten in Zeerijp en Stedum. Deze twee putten zullen in de toekomst weer gebruikt worden om de dichtheid van het gesteente in de ondergrond en het waterniveau in het reservoir te meten.
De geofoons staan in verbinding met opnameapparatuur boven de grond. Het KNMI heeft inzage in de gegevens en doet een kwaliteitscontrole. Tot nu toe zijn circa 100 micro-seismische events geregistreerd. Van deze bewegingen was 99% kleiner dan 1 op de Schaal van Richter. Deze ruwe resultaten worden door Magnitude en het KNMI geanalyseerd. De kennis die hiermee verkregen wordt, kan hopelijk gebruikt worden om de werking van de bodem beter te begrijpen of zelfs te voorspellen. In ieder geval kan op deze manier beter bepaald worden op welke diepte de aardbevingen precies plaatsvinden.

Een filmpje over het inhangen van de geofoons en de bedoelingen ervan, is via ons youtube-kanaal te zien.