Daarvoor is het nodig dat op de bestaande NAM-locatie in Zeerijp in juni 2014 gestart wordt met het boren van twee nieuwe putten, die voor lange termijn geschikt zijn voor het inhangen van geofoons die zo gevoelig zijn dat ze zelfs heel lichte bewegingen in de ondergrond kunnen registreren. Deze boringen duren ongeveer vier maanden.

Uitbreiding geofoonnetwerk

In het najaar van 2013 zijn al op twee plaatsen (locatie Zeerijp en locatie Stedum) tijdelijke geofoons tot drie kilometer diepte in gasputten gehangen. De nieuwe geofoons die in een nieuwe putten op dezelfde locatie in Zeerijp worden gehangen, zijn een permanente vervanging voor de tijdelijke oplossing in de bestaande observatieputten in Zeerijp en Stedum. Deze twee putten zullen in de toekomst weer gebruikt worden om de dichtheid van het gesteente in de ondergrond en het waterniveau in het reservoir te meten.

De geofoons staan in verbinding met opnameapparatuur boven de grond. Het KNMI heeft inzage in de gegevens en doet een kwaliteitscontrole. Tot nu toe zijn circa 100 micro-seismische events geregistreerd. Van deze bewegingen was 99% kleiner dan 1 op de Schaal van Richter. Deze ruwe resultaten worden door Magnitude en het KNMI geanalyseerd. De kennis die hiermee verkregen wordt, kan hopelijk gebruikt worden om de werking van de bodem beter te begrijpen of zelfs te voorspellen. In ieder geval kan op deze manier beter bepaald worden op welke diepte de aardbevingen precies plaatsvinden.

Inspectie en reparatie tijdelijke geofoons

Begin februari wordt gestart met de inspectie van de tijdelijke geofoons op de locatie Zeerijp. Daarvoor is groot materieel nodig, zoals een kraan om de geofoons uit de put te trekken. De geofoons op de locatie Stedum (in Westeremden) zijn daarna aan de beurt; inmiddels is gebleken dat deze geofoons buiten gebruik zijn doordat er een storing is opgetreden. Binnenkort zijn voor de reparatie van deze geofoons ook daarom op de locatie Stedum in Westeremden werkzaamheden te verwachten. De exacte datum is nog niet bekend.