Enkele maanden geleden had NAM al een inloopbijeenkomst georganiseerd om de inwoners over de komst van de toren te informeren. De boorinstallatie reist continue door Nederland om kleine gasvelden aan te boren. De boorinstallatie stond bijvoorbeeld eerder bij Munnekezijl, Moddergat en Anjum. 

Veel bezoekers waren nieuwsgierig naar de boortechniek. Hoe kun je om een bocht boren? Hoe weet je op welke diepte je boort? Hoe komt het aardgas naar boven? Waarom is de locatie tijdens de boring altijd verlicht?

De boor-experts van NAM konden goed uitleg geven. Ze lieten het gesteente zien dat op 3 km diepte in de ondergrond zit. “Aardgas zit dus niet in een lege ruimte, maar in keihard gesteenste. In de porien van dat gesteenste is honderden miljoenen jaren geleden aardgas ontstaan,” vertelde een van de boormeesters.  

Door alle ontwikkelingen in Groningen kwamen er ook vragen over bodemdaling en aardbevingen. Vorig jaar heeft het Staatstoezicht op de Mijnen onderzoek gedaan naar het bevingsrisico in Fryslan. Hieruit blijkt dat de kans op bevingen klein is. De hoeveelheden aardgas die in Fryslan worden gewonnen zijn veel kleiner dan uit het Slochteren veld. Het veld dat nu bij Engwierum wordt aangeboord is 10.000 keer kleiner dan het Slochteren gasveld. Alle kleine hoeveeleheden samen zijn echter wel belangrijk voor de Nederlandse energievoorziening.

Over enkele maanden is de boring bij Engwierum afgerond en wordt een kleine winningsunit geplaatst van ca 2 meter hoog.