Donderdag 27 maart is een inwoonster uit Harkstede, gemeente Slochteren -na overleg met NAM- ingetrokken in een vervangende woonruimte. De situatie van haar woning was in de loop van het afgelopen jaar dusdanig verslechterd, dat haar veiligheid in het geding zou kunnen komen bij een eventuele nieuwe aardbeving. De bewoonster heeft inmiddels tijdelijk alternatieve woonruimte gevonden. Er wordt nu, in overleg met diverse betrokkenen, onderzocht of de woning kan worden hersteld of moet worden gesloopt.

Er is de afgelopen tijd intensief contact geweest tussen NAM en de bewoonster. De woning heeft vorig jaar schade opgelopen als gevolg van aardbevingen. Experts hebben de schade opgenomen en er is een aantal noodmaatregelen genomen om de veiligheid van de woning te garanderen. Zoals gebruikelijk is er vervolgens diepgaander bouwkundig onderzoek ingesteld, waarbij is gekeken naar herstelmogelijkheden en manieren om de woning te verstevigen. Helaas is in de afgelopen periode nieuwe schade ontstaan aan het huis, waardoor de leefsituatie verder verslechterd is. De combinatie van factoren en persoonlijke omstandigheden zijn de reden om nu deze ingrijpende maatregel te nemen.

Het is de vierde keer dat er uit voorzorg vervangende woonruimte is geregeld door NAM. In januari van dit jaar was het een gezin uit Bedum, in 2013 zijn families uit Middelstum en ’t Zandt elders ondergebracht. Daarnaast heeft NAM in 2013 een monumentale boerderij in Onderdendam aangekocht. Dit had te maken met een complexe schade en ingrijpende preventieve maatregelen, waardoor uiteindelijk in overleg met de eigenaar voor deze oplossing is gekozen.

NAM benadrukt dat het belangrijk is dat bewoners schade als gevolg van aardbevingen melden aan NAM. Deskundige bouwkundigen kunnen dan als onderdeel van het schadeherstelproces de situatie beoordelen en inspecties uitvoeren. NAM gaat intussen door met haar inspectieteams om planmatig potentieel onveilige gebouwen te identificeren en zo nodig dan onmiddellijke actie te nemen.

Om privacyredenen worden – in overleg met bewoners – geen verdere details over de woningen gedeeld.