Actievoerders hebben zich afgelopen donderdag 12 juni bij het hoofdkantoor van NAM in Assen gemeld. Met een aantal actievoerders is die donderdag een gesprek gevoerd door de directeur van NAM, Bart van de Leemput. In dat gesprek hebben de actievoerder hun wensen kenbaar kunnen maken. Het ging de actievoerders onder andere om de (ruwe) data van de zogenaamde diepe geofoons die NAM geplaatst heeft in het Groningen-gasveld.

Diepe geofoons registreren in hun directe omgeving seismische gebeurtenissen tot een heel lage magnitude. Deze geofoons staan in verbinding met opnameapparatuur boven de grond. KNMI en NAM laten de metingen van de diepe geofoons door verschillende organisaties analyseren, waaronder: Magnitude, NORSAR en het Shell-laboratorium in Rijswijk. De eerste resultaten hiervan staan reeds op de website van NAM. Hier wordt ook kort uitgelegd hoe de geofoons werken en wat er gemeten wordt.

De meetresultaten van de geofoons geven inzicht waar en op welke diepte de aardbevingen precies plaatsvinden en die informatie wordt gebruikt om de effecten van gaswinning en de relatie met aardbevingen nog beter te begrijpen.

NAM wil zo open en transparant mogelijk zijn en ook de data van de geofoons moeten voor iedereen beschikbaar zijn. NAM heeft daarom begrip voor de wens van de actievoerders om kennis te kunnen nemen van de data van de geofoons. Eerder dit jaar was al toegezegd dat de meetgegevens van deze geofoons beschikbaar zouden komen. NAM heeft inmiddels de ruwe data beschikbaar gesteld aan de actievoerders.

Wat zeggen deze ruwe data van geofoons?

Op dit moment kan op basis van deze ruwe data nog niet exact worden bepaald op welke diepte een aardbeving heeft plaatsgevonden, het uiteindelijk doel van de metingen. Hiervoor is nadere analyse en interpretatie nodig: via speciale rekenmodellen wordt de data omgezet naar informatie die inzicht geeft in de diepte waarop de aardbeving heeft plaatsgevonden.

NAM heeft een stappenplan afgesproken met de deskundigen om uiteindelijk op gestructureerde wijze te kunnen rapporteren over de meetresultaten van deze diepe geofoons:

  1. Allereerst wordt er een nieuw protocol geschreven om de data te analyseren, waarin de ervaringen uit de analyses tot nu toe worden verwerkt.
  2. Dit wordt vervolgens verwerkt in computersoftware. Deze nieuwe software zal getoetst worden op een kleine dataset.
  3. Alle tot nu toe geregistreerde seismische gebeurtenissen zullen vervolgens opnieuw geanalyseerd worden door het speciale computerprogramma.
  4. Als laatste stap – het streven is direct na de zomer – worden de eerste uitkomsten weergegeven op de website www.namplatform.nl. Deze zullen regelmatig worden geactualiseerd.