Wat is een winningsplan en waarom is het nodig?
Voor het winnen van delfstoffen moet een mijnbouwbedrijf en houder van een winningvergunning (in dit geval NAM) altijd een winningsplan maken. Hierin staat hoe de delfstof (bijvoorbeeld aardgas) uit een bepaald veld gewonnen wordt en wat de effecten hiervan op de omgeving zijn. Onder andere moet worden beschreven welke maatregelen er worden genomen om schade door bodembeweging (bodemdaling en aardbevingen) te voorkomen of te verminderen.

Waarom is er een aangepast winningsplan ingediend?
De aardbeving in Huizinge op 16 augustus 2012 was anders dan waarvan werd uitgegaan in de bestaande studies en modellen. Dit leidde bij het KNMI, SodM en NAM tot het gezamenlijke nieuwe inzicht dat de aangenomen maximale kracht van aardbevingen van 3,9 op de schaal van Richter niet langer houdbaar was voor het Groningen gasveld. De minister van Economische Zaken heeft daarop opdracht gegeven in elf studies de oorzaken en gevolgen van gaswinning en aardbevingen te onderzoeken. Ook heeft hij NAM verzocht om het Winningsplan voor 1 december 2013 vervolgens aan de nieuwe inzichten aan te passen. Lees hier meer over het besluit 2014.

Wat was de precieze opdracht die minister Kamp aan NAM heeft gegeven?
De minister heeft in februari 2013 NAM verzocht om ten behoeve van het aangepaste Winningsplan, voor 1 december 2013, aan te leveren:
– Een studie naar hoe gebouwen bouwkundig versterkt kunnen worden
– Een studie naar het aantal en de sterkte van aardbevingen
– Een studie naar hoe aardbevingen te beperken zijn
– Een aangepast Winningsplan
Lees hier meer over het besluit 2014.

Wat zijn de volgende stappen na het besluit van de minister?
Daarover leest u hier meer.

Wie controleert NAM op het uitvoeren van het Winningsplan?
Het dagelijkse toezicht op NAM wordt uitgeoefend door het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), dat in de Mijnbouwwet als toezichthouder is aangewezen. Daarnaast zijn er andere overheidsdiensten die toezicht houden. Via diverse rapportages van NAM houdt bijvoorbeeld ook TNO namens de minister de productie bij. Daarnaast presenteert NAM publiekelijk via haar Meet- en Monitoringsplan jaarlijks de voortgang van de aangekondigde maatregelen en de situatie in het gasveld.

Welke onderzoeken heeft de minister laten uitvoeren?
Op Rijksoverheid.nl staat een overzicht van alle onderzoeken en adviezen.


Hoe is kwaliteit van de onderzoeken die NAM heeft laten uitvoeren gewaarborgd? 
De volgende onderzoeken zijn beoordeeld door onafhankelijke, internationale experts:
– Onderzoeken 5 en 6 door professor Ian Main van de Universiteit van Edinburgh
– De “Seismic Risk Study” door professor Julian Bommer van Imperial College in Londen, Dr. Rui Pinho (independent expert and Secretary General, Global Earthquake Model Foundation (GEM)) and Dr. Helen Crowley (independent expert and scientific coordinator of the Global Earthquake Model Foundation (GEM))
– Daarnaast zijn de ondergrondse modellen die NAM gebruikt heeft beoordeeld door het onafhankelijke internationale bureau SGS Horizon.

Verder heeft het ministerie van Economische Zaken een Stuurgroep (bestaande uit mevr drs. T. Klip-Martin, de heer prof. dr. R.D. van der Hilst (Massachusetts Institute of Technology, USA) en de heer dr. J.N. Breunese (TNO)) gevraagd de rapporten over onderzoeken 1, 5 en 6 te beoordelen. De Stuurgroep werd hierbij ondersteund door de Technische Begeleidingscommissie Ondergrond en de Technische Begeleidingscommissie Bovengrond.

Tenslotte heeft SODM, met ondersteuning van TNO en KNMI, en de TcBB hebben het winningsplan beoordeeld