Het kantoor d’Olle Baank aan de Molenweg in Loppersum is donderdag 25 september in gebruik genomen door NAM. Bij de ingebruikname werd stilgestaan met omwonenden, burgemeester Rodenboog van Loppersum en de bedrijven die bij de verbouw betrokken waren. Bij het benaderen van deze bedrijven is ingezet op aanbesteding in de regio, met name in de omgeving van Loppersum.

In het kantoor werken verschillende teams van NAM, medewerkers van Arcadis en ARUP en vele anderen die betrokken zijn bij schadeherstel, bouwkundig versterken van huizen en leefbaarheid in de regio.

Voor vragen over aardbevingen door gaswinning kan het publiek nog steeds terecht bij het Regionaal Informatiepunt Gaswinning (RIG), in het gemeentehuis van Loppersum, verderop aan de Molenweg. Het RIG is elke dag open van 08.30 – 16.30 uur. Iedere donderdag zijn daar NAM-medewerkers aanwezig voor uw vragen, zorgen of om uw schade te melden.

De naam ‘d Olle Baank is afgeleid van de oorspronkelijke functie van het gebouw, het was een bank. De twee, uit Loppersum afkomstige, huismeesters van het pand verrichtten 25 september samen met projectdirecteur Martijn Verwoerd van NAM de ‘opening’ van het kantoor.