NAM is sinds begin december 2013 begonnen met het in gebruik nemen van een nieuwe boorput op de NAM-locatie Naaldwijk. Het betreft een boorput die toegang biedt tot een aardgasveld op zo’n 3 kilometer diepte, wat naar verwachting een half miljard m³ aardgas bevat. Daarmee behoort het tot een van de 175 kleine gasvelden in Nederland. Ter vergelijking: het gasveld in Slochteren (Groningen) is circa 5000 keer groter.

Werkzaamheden

Voordat gestart kan worden met het produceren van aardgas wordt eerst onderzocht met wat voor een gasreservoir we precies te maken hebben. Om dat te kunnen bepalen, wordt een tijdelijke fakkelinstallatie geplaatst. In totaal nemen de werkzaamheden zo’n zeven weken in beslag en duren tot circa eind september 2014.

In de laatste twee weken wordt een productietest uitgevoerd. Om het aardgas dat dan wordt geproduceerd veilig af te voeren, wordt gebruikt gemaakt van de fakkelinstallatie. Deze fakkelinstallatie van circa 12 meter hoog wordt in de komende weken opgebouwd. De installatie is zo hoog om maximale veiligheid voor de omgeving te garanderen.

Tijdens de productietest zal 24 uur per dag een vlam te zien zijn van ongeveer 6 meter hoog die zichtbaar en hoorbaar is. Als de resultaten van de productietest positief zijn en er voldoende gas aanwezig is, wordt er overgegaan tot productie. Pas dan wordt een pijpleiding aangelegd naar de gasbehandelingsinstallatie Gaag, gelegen aan de Coldenhovelaan in Maasland, waar het gas verder wordt behandeld.

Maatregelen

NAM doet er alles aan om mogelijke overlast gedurende deze peride tot een minimum te beperken. Inmiddels is een geluidswal geplaatst die geluidsoverlast zal beperken. Tijdens de eerste en laatste week worden voor de op- en afbouw van de tijdelijke installatie extra materialen aan- en afgevoerd. Dat zal tijdelijk leiden tot meer verkeer van en naar de locatie. De werkzaamheden en transporten vinden plaats op werkdagen tijdens daglichturen.

Het vrachtverkeer houdt zich aan een voorgeschreven route, via de N213 uit zuidelijke richting. Na het aanleveren van het materiaal wordt er 24 uur per dag gewerkt. De verlichting van de werklocatie wordt zo veel mogelijk naar binnen gericht om lichtoverlast te voorkomen. De geplande data zijn afhankelijk van de voortgang van het project en kunnen in de praktijk iets verschuiven.

Vragen?

Heeft u vragen? U kunt tijdens kantooruren contact opnemen met de heer R.J. Harssema van de afdeling Vergunningen & Grondzaken op telefoonnummer 010 - 431 73 18. Buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met de centrale meldkamer van NAM op telefoonnummer 0592 - 364 000.