Wat is het Meet- en monitoringsplan? Waarom bestaat het?
Om een zo’n compleet mogelijk beeld te krijgen van de situatie ondergronds en de effecten daarvan bovengronds. De doelen zijn:
1) Vermindering van onzekerheid in de modellen en leemten in kennis
2) Het aansturen van het programma bouwkundig versterken: aanwijzen van plekken met hoger risico
3) Opstellen van advies aan de Minister wanneer de waarnemingen afwijken van de verwachtingen
4) Het geven van transparantie over het aardbevingsrisico
Lees hier meer over meten en monitoren.

Hoe is de kwaliteit gewaarborgd?
Het protocol is besproken met de SodM en is erop gericht relevante en objectieve data te verzamelen en vervolgens te beoordelen. Op het protocol en het bijbehorende Meet- en monitoringsplan zal ook nog een formeel besluit volgen van de Minister van Economische Zaken. NAM vindt dat toezicht, transparantie en neutraliteit essentieel zijn voor dit Plan en dus moet er onafhankelijk, deskundig toezicht zijn.

Betekent dit Plan dat de hand aan de kraan van gaswinning zit? Bij welke kracht houdt NAM op met gaswinning?
Het Plan is bedoeld om het aardbevingsrisico nauwkeurig in de gaten te houden. Dit hangt niet alleen af van de kracht van een beving of het aantal bevingen, maar ook van de grondversnelling die optreedt als gevolg hiervan. Ook de sterkte van gebouwen bepaalt het risico. Al deze (en meer) aspecten worden continue afgewogen om het risico vast te stellen. Als er een onverwacht zware aardbeving of meer dan het verwachte aantal bevingen optreedt dan wordt direct het risico opnieuw vastgesteld. Lees hier meer over meten en monitoren.

Hoe lang duurt het tussen een zware aardbeving en het ingrijpen via het Plan? Is dit op tijd, gezien de nawee-effecten van het gasveld?
Als er meer bevingen dan verwacht of sterker dan verwachte bevingen optreden dan zal NAM direct (binnen vier weken) de risicoanalyse opnieuw vaststellen en maatregelen voorstellen. Lees hier meer over meten en monitoren.

Welke data worden verzameld in het protocol en welke maakt NAM openbaar? 
Lees daar hier meer over. NAM maakt vrijwel alle gegevens openbaar. Op NAMplatform.nl wordt in begin 2014 een speciaal deel daarvoor ingericht.

Waarom moet het meetnetwerk uitgebreid worden? 
Het huidig onderzoek is het beste wat nu voorhanden is, maar kent ook onzekerheden. De studies zijn gebaseerd op een paar honderd aardbevingen in het Groningen gasveld. Verdere dataverzameling en studies zullen de onzekerheden en de nu voorspelde maximale aardbevingskracht verder kunnen verminderen. Lees meer over meten en monitoren en uitbreiding van het netwerk.

Wie betaalt de kosten van het uitbreiden van het netwerk?
NAM betaalt de benodigde kosten voor het uitbreiden van het meetnetwerk. Lees meer over meten en monitoren en uitbreiding van het netwerk.

Wat doet een Geofoon?
Geofoons zijn eigenlijk microfoons die trillingen registreren. Ze zijn zo gevoelig dat zelfs een heel lichte beweging weergegeven wordt. Lees meer over meten en monitoren en uitbreiding van het netwerk.

Wat doet een versnellingsmeter?
Een versnellingsmeter is een meetapparaat dat een versnelling kan registreren en meten. Het meetapparaat wordt gebruikt om de trillingen van de aarde en gebouwen te meten. Lees meer over meten en monitoren en uitbreiding van het netwerk.

Wat is een seismometer?
Seismometers zijn meetinstrumenten die bewegingen van de grond -waaronder die van seismische golven opgewekt door aardbevingen- meten. Lees meer over meten en monitoren en uitbreiding van het netwerk.

Wat zijn boorgatmetingen?
Een boorgatmeting is een meting met een seismometer in een boorgat van ongeveer 150 tot 200 meter diepte. Op deze is de bodemruis een factor 10-100 lager is dan aan het oppervlak, zodat ook kleine aardbevingen geregistreerd kunnen worden. Het boorgatnetwerk wordt in 2014 uitgebreid met 60 additionele boorgaten zodat de detectie en lokalisering van aardbevingen aanzienlijk verbeterd worden. Lees meer over meten en monitoren en uitbreiding van het netwerk.