Sinds eind 2013 beschikt NAM over twee testwoningen in de dorpen Loppersum en Godlinze. Daar zijn drie woningen bijgekomen. Het gaat om testwoningen in de dorpen Loppersum, Uithuizermeeden en Delfzijl. In de woningen test NAM in de praktijk welke bouwkundige versterkingen nodig zijn om verschillende typen huizen te versterken en aardbevingsbestendiger te maken. De testwoningen zijn dan ook verschillend, ze behoren alle vijf tot een ander type woning. Naar verwachting zullen dit jaar nog vier woningen worden aangekocht om de juiste diversiteit aan gebouwen te hebben.

Selectie van de huizen
De woningen die NAM heeft gekocht zijn niet willekeurig gekozen. Ingenieursbureau Arup stelde hiervoor selectiecriteria op. Zo moet een gebouw model kunnen staan voor meer, soortgelijke, gebouwen in het gebied. Daarnaast is er gekeken naar bouwmateriaal, soort fundering, wel of geen spouwmuren en type dakconstructie van de aangekochte woning.

Aankoop van gebouwen
NAM verwerft woningen om bouwkundige versterkingen te testen. Daarnaast kan het zijn dat NAM overgaat tot aankoop van een woning wanneer het herstellen van schade, het bouwkundig versterken of een combinatie van deze te ingrijpend, technisch moeilijk of qua kosten niet in verhouding met de waarde van het pand staat. Dit is maatwerk en afhankelijk van de individuele situatie. In overleg met de eigenaar kan er in deze gevallen voor gekozen worden dat NAM de woning aankoopt.