De eerste 45 aanvragers van de NAM waarderegeling ontvangen vandaag een aanbieding van NAM. Voor 24 aanvragen is vastgesteld dat in dat specifieke geval de verkoopprijs lager was door het risico op aardbevingen. In het merendeel van deze gevallen ligt de compensatie tussen 1 procent en 5 procent van de verkoopprijs. In totaal zijn er op dit moment 237 aanvragen ingediend. Martijn Verwoerd, NAM projectdirecteur Aardbevingen reageert: “Voor verkopers in Noordoost-Groningen is vandaag meer duidelijkheid.”

Onafhankelijke waardetaxatie

Het doel van de regeling is om inwoners van Noordoost-Groningen te compenseren voor de lagere verkoopprijs van hun huis als dat het gevolg is van aardbevingsrisico’s. Twee onafhankelijke taxateurs van de NVM, VBO Makelaar, VastgoedPro en Arcadis vergelijken de verkoopprijs van de woning met vergelijkbare woningen in dezelfde regio. Ook vergelijken zij de verkoopprijs met specifiek voor die woning gedefinieerde referentiegebieden. De aanvrager ontvangt het taxatierapport en op basis van het rapport doet NAM een aanbod. Het kenmerkende voor deze regeling is het maatwerk voor elke individuele woning die verkocht is.

Martijn Verwoerd vervolgt: “Deze regeling spreekt een specifieke zorg aan in de woningmarkt van Noordoost-Groningen. Het is een onderdeel van een breed pakket aan maatregelen. In samenhang kunnen die maatregelen de aantrekkelijkheid en het economisch perspectief van de regio verbeteren.”

Evaluatie van de regeling

In april 2014 is aan de Dialoogtafel Groningen afgesproken om de taxatiemethode van de waarderegeling eind 2014 onafhankelijk te laten evalueren. Mocht daarop de methode worden aangepast, dan worden alle aanvragen opnieuw beoordeeld. Sinds 6 februari 2014 kunnen aanvragen voor compensatie van waardedaling ingediend worden bij NAM.

Toelichting op aanbieding waarderegeling