De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) voert komende weken werkzaamheden uit  op de NAM-locatie op het eiland De Hond in de Eems. Aan een van de putten worden onderhoudswerkzaamheden verricht. Daarnaast vindt de komende periode ook onderhoud plaats aan de oeverbescherming van het eiland. De werkzaamheden zijn vanaf de vaste wal zichtbaar.

De locatie De Hond ligt in de gemeente Delfzijl. Deze locatie is een meetlocatie waar metingen worden verricht met diepe putten in de ondergrond ten behoeve van de aardgaswinning.  Op het eiland zelf wordt geen aardgas gewonnen.

Zichtbare werkzaamheden

Van  8 tot en met 19 september vindt onderhoud plaats aan een boorput. Aan- en afvoer van het materiaal vindt in deze periode plaats met transportschepen van de rederij Wagenborg. Op het eiland zijn de werkzaamheden zichtbaar omdat ondermeer met een kraan wordt gewerkt. Daarnaast is ’s avonds verlichting aanwezig omdat er 24 uur per dag wordt gewerkt.

Van 6 tot 17 oktober wordt aan de oeverbescherming van het eiland gewerkt. Loszittende taludblokkken zullen opnieuw worden vastgezet. Aan- en afvoer van materiaal  zal eveneens met transportschepen plaatsvinden. Vanaf schepen en vanaf het eiland wordt aan de oeversterking gewerkt. Mogelijk wordt ook  ’s avonds gewerkt en dan is eveneens verlichting zichtbaar.

Contact

Mocht u overlast ervaren of vragen hebben over onze werkzaamheden, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u contact opnemen met Willem Hermse via telefoonnummer (0592) 363 176. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de centrale meldkamer van NAM via (0592) 364 000.