Waterinjectie

Bij de winning van aardgas komen ook vloeistoffen mee naar boven. NAM scheidt het water van deze vloeistoffen. Op de locatie Borgsweer pompen wij dit water weer in de diepe ondergrond. Het afgelopen jaar heeft NAM hiervoor een extra put geboord. Om deze put optimaal te kunnen inzetten moet de injectiecapaciteit ervan worden verbeterd. Hiervoor gebruiken wij tijdelijk een mobiele pompinstallatie die het water injecteert.

Wanneer vinden activiteiten plaats?

In de week van 20 oktober wordt de pompinstallatie met een aantal vrachtwagens geplaatst. Deze week starten wij ook direct met onze werkzaamheden met deze installatie. Na vier weken ronden wij de werkzaamheden af en verwijderen wij de pompinstallatie.

Wat merkt u van onze werkzaamheden?

  • Gedurende één hele werkdag gebruiken wij de tijdelijke pompinstallatie vrijwel onafgebroken. 
  • Na deze dag beoordelen wij in hoeverre de injectiecapacteit van de put is verbeterd. Afhankelijk van de uitkomst zetten wij mogelijk de mobiele pompinstallatie nog één of twee extra dagen in.
  • De hierop volgende weken monitoren wij hoe de waterinjectie verloopt. Mogelijk zetten wij in deze periode nog enkele malen de mobiele pompinstallatie gedurende enkele uren aan. 
  • De tijdelijke pompinstallatie kan geluidsoverlast veroorzaken en zal daarom zo min mogelijk worden ingezet. Deze installatie gebruiken wij alleen tussen 7.00 uur en 19.00 uur. 
  • Aan het begin en eind van de werkdag werken wij  met kunstlicht op onze locatie.

Contact

Mocht u vragen of opmerkingen hebben of meer informatie willen over de werkzaamheden dan kunt u tijdens kantooruren met Henk Koop, afdeling Vergunningen en Omgevingsmanagement, contact opnemen, via 0592-363948. U kunt ook 24 uur per dag contact opnemen met onze centrale meldkamer: 0592-364000.