Uw huis moet een vertrouwde plek zijn, waar u prettig én veilig woont. Veilig wonen in het eigen huis is in Nederland vanzelfsprekend, maar in Noordoost-Groningen maken de aardbevingen soms extra inspanningen nodig.

Minister Kamp nam in januari 2014 een conceptbesluit over toekomst van gaswinning in Groningen. Het garanderen van de veiligheid nu en in de toekomst, bijvoorbeeld door het versterken van huizen, is een belangrijk onderdeel van dit besluit. Het wegnemen van de grootste veiligheidsrisico’s is dan ook onze belangrijkste prioriteit. Dat doen we bijvoorbeeld door het plaatsen van tijdelijke stempels of het vastzetten van schoorstenen.

Bouwkundig versterken
Daarnaast werken we aan een grootschalig versterkingsprogramma voor gebouwen. Met dit programma zorgen we ervoor dat iedereen in Noordoost-Groningen nu en in de toekomst veilig kan blijven wonen. NAM doet dit samen met bewoners en andere betrokken partijen. Op dit moment worden studies en pilots uitgevoerd die moeten bepalen op welke wijze huizen snel, slim en esthetisch verantwoord verstevigd kunnen worden tegen de juiste sterkte.

De overheid werkt ondertussen aan een nieuwe definitieve bouwnorm (NEN) voor bestaande gebouwen. De Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) zal als eerste gepresenteerd worden en is de basis voor het grootschalig bouwkundig versterken programma. Deze richtlijn is echter nog in ontwikkeling.

Taskforce complexe schade
Sinds de aardbeving van Huizinge is er al veel werk verzet. Er is echter een groep ‘bijzondere gevallen’ ontstaan waar we in de praktijk niet kunnen volstaan met alleen het herstellen van schade. Deze gebouwen moeten gelijktijdig ook bouwkundig versterkt worden. NAM heeft een speciaal team (taskforce) opgezet om in deze situaties oplossingen te bieden. We zoeken in overleg met de eigenaren altijd naar maatwerk oplossingen.

Er is sterke behoefte om vooruitgang te boeken in de afhandeling van deze gevallen. Deze situaties hebben immers niet alleen een grote impact op de bewoners, maar de situatie straalt ook uit op de omgeving. Om de betrokken woningen op korte termijn veiliger te maken stelt NAM versterkingmaatregelen voor aan bewoners, gebaseerd op een grondversnelling (pga) van 0.25g in Loppersum en 0.12g daarbuiten. Met het voorstellen van deze versterkingsmaatregelen, kan er snel voortgang gemaakt worden. Ingenieursbureaus en aannemers kunnen concrete maatregelen nemen en huizen daadwerkelijk veiliger maken zonder te wachten op de definitieve bouwnorm.
Op deze wijze wil NAM zoveel mogelijk eigenaren helpen en voortgang blijven maken.

Versterkingsmaatregelen en pga-waarde
De pga-waarde, ‘het schudden van de grond’, is belangrijk om te kunnen bepalen welke versterkingsmaatregelen nodig zijn. De pga-waarde van 0.12g is anderhalf keer zo zwaar als de maximaal gemeten versnelling in de provincie tot nu toe. De maximale versnelling werd gemeten in Huizinge.

Zodra de overheid nieuwe inzichten presenteert over bouwnormen, zal NAM die toepassen en waar nodig aanvullende ingrepen doen bij de huizen die reeds verstevigd zijn op basis van de tijdelijke pga-aanname. Deze aanpak kan wel betekenen dat NAM in de toekomst terug moet komen bij deze eigenaren, wanneer blijkt dat het er aanvullende maatregelen nodig zijn als er een sterkere norm gehanteerd wordt. NAM geeft dit duidelijk aan bij de betreffende eigenaren.

De huidige pga-aanname wordt alleen toegepast in nieuwe situaties. Uiteraard respecteren we bestaande afspraken met eigenaren, deze afspraken blijven onveranderd van kracht. Bewoners kunnen er op rekenen dat NAM haar verantwoordelijkheid neemt, nu en in de toekomst.