Het schadeproces versnellenklantgerichter werken en de mogelijkheid online de status van een schademelding van stap tot stap te volgen. Het zijn enkele actuele verbeteringen in het schadeproces, waarmee NAM iedereen die een schade meldde beter van dienst hoopt te zijn. Eind januari informeerde NAM via een brief over deze verbeteringen én over de veranderingen die we de komende tijd in overleg met betrokkenen nog zullen doorvoeren.

Enkele voorbeelden
De start van het Online schade volgsysteem is een van de verbeteringen waar bewoners op korte termijn concreet iets van gaan merken. Daarnaast starten we een proef aan waarbij schade-experts de herstelkosten vaststellen op basis van een calculatie. De eerste ervaringen met deze werkwijze zijn positief. Het bespaart tijd en zo kunnen we sneller een aanbod doen voor de schadevergoeding.