NAMplatform is uitgebreid met Feiten & Cijfers over gaswinning en aardbevingen in het Groningen-gasveld. NAMplatform is de centrale plek waar actualiteiten en achtergronden over gaswinning en aardbevingen in het Groningen-gasveld staan. De uitbreiding met een pagina voor Feiten & Cijfers beantwoordt aan de vraag die NAM vaak krijgt om meer en overzichtelijker bestaande en nieuwe statistieken weer te geven.

Feiten & Cijfers
Op deze nieuwe plek Feiten & Cijfers staan bijvoorbeeld recente productiecijfers en gegevens over aardbevingen. Door statistieken te combineren met een overzichtskaart, krijgt u hiermee direct inzicht in de relevante gebeurtenissen. NAMplatform Feiten & Cijfers wordt in de komende tijd uitgebreid en aangepast aan de behoeften van gebruikers. Zo wil NAM onder meer zoveel mogelijk informatie uit het Meet- en Monitoringsplan via Feiten & Cijfers ontsluiten. Zo worden in de toekomst de gegevens van gebouwsensoren in publieke gebouwen via Feiten & Cijfers weergegeven. NAM nodigt u uit om NAMplatform regelmatig te bezoeken en ons te laten weten wat u hier van vindt.

NAMplatform
Op www.NAMplatform.nl vindt u informatie over gaswinning en aardbevingen in het Groningen-gasveld en wat daar mee te maken heeft, zoals de waarderegeling. Op deze website wordt toegelicht hoe gaswinning aardbevingen kan veroorzaken, maar ook welke effecten dat op uw omgeving kan hebben. Ook kunt u eventuele schade melden en lezen over het programma waarin huizen geïnspecteerd en eventueel versterkt worden.

Heeft u hierover een vraag of heeft u een suggestie? Laat het ons weten via informatie@nam.nl of 0592-362100.