Dat houdt in dat we de geboorde putten na het einde van de productie dichtstorten met cement en dat daarmee de  verbinding met het aardgasveld hermetisch wordt afgesloten. Als de putten over enkele jaren worden afgesloten is er in totaal 3,7 miljard m³ aardgas uit dit veld gewonnen.

In de komende maanden zullen wij op deze locatie werkzaamheden uitvoeren. Deze werkzaamheden vallen onder het regulier onderhoudsprogramma dat een keer in de 6 jaar wordt uitgevoerd.

Werkzaamheden en planning

De werkzaamheden vinden plaats in de periode half maart tot en met eind mei en betreffen het  verwijderen van verf (stralen) en schilderen van de leidingen, het inspecteren van de opslagtank en controle van de diverse veiligheidssystemen. 

Wat merkt u van de werkzaamheden?

  • In aanloop naar de werkzaamheden zullen er extra transporten zijn op vooraf vastgestelde routes om  het materiaal op locatie te krijgen. We verwachten dat het om circa 5 extra transporten per dag gaat in de aanloopperiode en om circa 10 transporten per dag gedurende de periode dat de werkzaamheden plaatsvinden.
  • Op maandag 31 maart zal er extra gefakkeld worden vanwege het verlagen van de druk in de opslagtank. Het fakkelen zal tot uiterlijk het einde van de dag duren.

Maatregelen

We realiseren ons dat dit een redelijk lange periode van werkzaamheden betreft. We zullen dan ook al het mogelijke doen om de overlast voor u als omwonende tot een minimum te beperken.

Maatregelen die we nemen:

  • Er zal alleen gedurende de daglichturen gewerkt worden van 07.00 – 18.00 uur. Dit heeft als voordeel dat we geen extra verlichting op de locatie hoeven in te zetten en ook dat er in de avonduren en ’s nachts geen geluid zal zijn;
  • De transporten naar en van de locatie zullen via vooraf bepaalde vaste routes lopen.

Contact

Mocht u vragen hebben of behoefte aan meer informatie dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de heer Lambers van de sectie Vergunningen en Omgevingsmanagement op telefoonnummer 0592 364 231. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de centrale meldkamer van NAM op telefoonnummer 0592 364 000.