In september 2014 heeft NAM samen met ingenieursbureau Arup het initiatief genomen voor een ontwerpconsultatie, waarmee ondernemers uit de bouw worden gestimuleerd om ideeën aan te dragen voor het versterken van bestaande woningen. Uit de 22 aangedragen oplossingen heeft een vijfkoppige jury, onder leiding van TU Delft Hoogleraar Jan Rots, 12 veelbelovende oplossingen geselecteerd voor verdere uitwerking en een praktijkproef in de testwoningen van NAM. 9 van de 12 partijen zijn geworteld in de noordelijke provincies.

De ondernemers werden uitgedaagd om oplossingen aan te dragen die gericht zijn op het verstevigen van muur-vloer en muur-dakverbindingen. Ook wordt er gezocht naar oplossingen voor het verstijven van vloeren en daken in gebouwtypen die kenmerkend zijn voor de regio. Er is gekozen om eerst te zoeken naar dit type maatregelen, omdat deze een grote bijdrage kunnen leveren aan de constructieve sterkte van een gebouw. Met de ontwerpconsultatie wil NAM kennisgroei en innovatie stimuleren. Met 12 concrete en realistische oplossingen is NAM tevreden met het resultaat.

De diversiteit van ingezonden oplossingen is groot, variërend van ingrijpende maatregelen tot kleinere ingrepen op de constructie van het gebouw. Ook is er een onderscheid te maken tussen oplossingen voor houten constucties en voor betonnen constructies. Al deze varianten zijn echter nodig wanneer huizen op grote schaal versterkt moeten worden.

De ontwerpconsultatie is een aansprekend voorbeeld hoe de buitenwereld wordt betrokken bij het vinden van oplossingen voor de aardbevingsproblematiek. De denkkracht en innovativiteit van de bouwsector moet bijdragen aan een veiliger woonomgeving. Doelstelling is om tot oplosssingen te komen die niet alleen technisch goed uitgedacht zijn, maar ook op grote schaal uitvoerbaar zijn voor aannemers uit de regio en acceptabel zijn voor de huiseigenaren.

Van januari tot maart 2015 krijgen de geselecteerde partijen tijdens de uitwerkingsronde de kans om hun oplossingen verder uit te werken. Met berekeningen en een praktijkproef in de testwoningen toetst NAM de haalbaarheid van de oplossing voor grootschalige toepassing.