Versnelde inspecties van een specifiek type ‘Jarino-woningen’ in Winsum (105), Bedum (57) en Ten Boer (69) hebben de problematiek rond deze woningen de afgelopen weken nauwgezet in beeld gebracht. Op basis van deze inzichten is een oplossing ontwikkeld om het bouwkundig gebrek aan deze woningen te verhelpen. De komende tijd informeren we bewoners tijdens diverse inloopavonden over de oplossing, de uitvoering en de planning daarvan. 

Schade-experts ontdekten in september 2014 bij reguliere schade-inspecties een bouwkundig gebrek in een bepaald type ‘Jarino-woning’ in Winsum. Deze ‘Jarino-woningen’ in Winsum zijn inmiddels in samenwerking met Bouw & Woningtoezicht van de gemeenten versneld geïnspecteerd en waar nodig direct aangepakt. Ook in Bedum en Ten Boer inspecteerden we Jarino-woningen. Bewoners werden over de voortgang van de inspecties op de hoogte gehouden middels verschillende informatiebijeenkomsten.

Onderzoek, analyse en ontwikkeling oplossing
Tijdens de inspecties zijn alle 231 woningen grondig onderzocht en werden diverse analyses uitgevoerd. Zo was er bijvoorbeeld ook aandacht voor de draagkracht van de ondergrond en de vormgeving van de funderingen. Naast het bouwkundig gebrek aan de voor- en achtergevel werd alleen in Winsum een tweede gebrek ontdekt in de kruipruimte van de woning. Een grondige analyse toonde aan dat dit tweede gebrek geen invloed heeft op het veiligheidsrisico.

Het bouwkundig gebrek aan de latei-oplegging in voor en –achtergevel blijkt structureel en moet worden aangepakt. Hiervoor is een technische oplossing ontwikkeld. Het bouwkundig gebrek, en een mogelijk veiligheidsrisico bij zwaardere bevingen in de toekomst, wordt weggenomen door de gevellatei aan voor- en achterzijde van de woning te verstevigen.

De noodzakelijke maatregelen kunnen via de buitenzijde gerealiseerd worden. De overlast voor de bewoners blijft hierdoor beperkt. Zij hoeven de woning niet te verlaten tijdens de werkzaamheden. In overleg met bewoners zal nog gewerkt worden aan een oplossing voor woningen die aan de voor- en/of achtergevel een uitbouw hebben. De kosten van alle herstelwerkzaamheden zijn voor rekening van NAM.

Informatieve inloopsessies
De komende weken informeren we bewoners over de precieze uitvoering van de werkzaamheden. Tijdens diverse inloopavonden worden de benodigde maatregelen toegelicht en zal een eerste planning aan de bewoners worden voorgelegd. De eerste bijeenkomst vindt plaats op 12 november 2014 in de raadzaal van de gemeente Winsum.