De leerlingen ervaren dat ook zij in het dagelijks leven niet zonder chemie en techniek kunnen. En dat die wereld vol spannende dingen en innovaties zit, waarbij kennis en denkkracht worden gekoppeld aan creativiteit en praktische vaardigheden.

Deze Jet-Net dag is een prima manier om het brein in de hoofden van de leerlingen op een andere, leuke manier in beweging te brengen. De variatie in onderwerpen loopt uiteen van de 'gouden' wereld van zout, aardolie en aardgas, de superkracht van kunststofvezels tot het maken van een analyse van de kwaliteit van gas en het lanceren van een cola-fles.

Kweekvijver

De betrokken Jet-Net bedrijven, AkzoNobel, de Nederlandse Aardolie Maatschappij, Teijin Aramid en de Rijksuniversiteit Groningen, zijn overtuigd van nut en noodzaak van dit initiatief. De bedrijven zitten in hetzelfde schuitje. In de toekomst krijgen de technische bedrijven steeds meer te maken met de gevolgen van vergrijzing, terwijl de instroom van jongeren stokt.

Niet alleen neemt het aantal leerlingen in z’n algemeenheid af, maar dat geldt in extra mate voor de richtingen van chemie en techniek. Er is weliswaar sprake van een kentering, maar de omvang van die kweekvijver is in vergelijking met vijftien jaar geleden toch wel fors kleiner geworden. Daar zullen bedrijfsleven én scholen samen aan moeten werken. NAM, AkzoNobel en Teijin Aramid denken dat een dag als vandaag daar absoluut aan bijdraagt.

De noordelijke Jet-Net quizdag is een initiatief van AkzoNobel, Nederlandse Aardolie Maatschappij, Rijksuniversiteit Groningen en Teijin Aramid. Naast de winnaars van het Dr. Nassaucollege namen ook leerlingen van De Borgen (Leek), Esdalcollege (Emmen), Eemsdeltacollege (Delfzijl) en het H.N. Werkmancollege (Groningen) deel aan dit eendaagse evenement.

Uiteindelijk mochten de leerlingen van het Werkmancollege uit Groningen zich winnaar noemen van deze jaarlijkse quizdag, terwijl Nadia Taha van het Dr. Nassaucollege uit Assen werd uitgeroepen tot slimste leerling.