Dat kan op vele manieren; afgelopen weken zijn reeds diverse acties gevoerd. NAM is, net als de inwoners, in afwachting van het besluit van de minister. Wij zijn op diverse manieren in gesprek met inwoners, bestuurders en andere belanghebbenden in de provincie en willen dat ook blijven.

Om veiligheid van actievoerders, onze eigen mensen en omwonenden/toeschouwers te garanderen zal NAM niet toelaten dat de veiligheid in het geding komt bij eventuele acties op of rondom NAM-locaties. We hebben de nodige maatregelen genomen en staan in nauw contact met de autoriteiten en hulpdiensten.

Kijk op www.namplatform.nl voor alle laatste informatie rondom aardbevingen en gaswinning in Groningen.