Het kabinetsbesluit zoals beschreven in de Kamerbrief bouwt voort op het conceptbesluit en het Bestuursakkoord eerder dit jaar. NAM heeft dit ontwerpbesluit altijd gerespecteerd.

Zo heeft NAM in januari 2014 de productie uit de clusters bij Loppersum meteen fors teruggeschroefd en zal de jaarproductie uit het Groningen-gasveld in 2014 onder het aangegeven plafond van 42,5 miljard kubieke meters blijven.

NAM heeft in 2014 5.000 woninginspecties uitgevoerd, duizend meer dan was afgesproken. Alle woningen in de gemeente Loppersum zijn inmiddels geïnspecteerd; van daaruit wordt een steeds groter gebied bestreken: eind volgend jaar zijn in totaal circa 15.000 gebouwen geïnspecteerd.

Onveilige situaties worden aangepakt. Het aantal complexe schadegevallen is met ruim de helft verminderd, van 500 naar 200. Het meetnetwerk is fors uitgebreid om meer inzicht te krijgen in het aardbevingsrisico.

In samenwerking met de Dialoogtafel Groningen is ruimte gecreëerd voor investeringen en regionaal perspectief. Er is gestart met het verduurzamen van woningen en het leefbaarheidsloket is geopend voor bewonersinitiatieven tot 10.000 euro.

Vanaf 5 januari 2015 worden nieuwe schademeldingen afgehandeld door het Centrum Veilig Wonen. De bewoner staat hierbij centraal. Het Centrum gaat ook het programma voor bouwkundig versterken verder uitvoeren. Het gaat hier om het versterken van huizen, scholen en andere gebouwen, om deze beter bestand te maken tegen aardbevingen.

In totaal worden in 2015 zeker 3.000 huizen versterkt, in nauw overleg met bewoners. Ten slotte blijft NAM zich inspannen voor de uitvoering van de leefbaarheidsinitiatieven uit het Bestuursakkoord, de samenwerking aan de Dialoogtafel en versterking van de regio.

Lees de Kamerbrief van 16 december 2014 over gaswinning in Groningen