Het gesprek in de Dialoogtafel op dinsdag 8 april is constructief verlopen. Partijen vertegenwoordigd aan de Dialoogtafel hebben duidelijk aangegeven waar hun zorgen en vragen liggen bij de waarderegeling voor huizen.

De voorgestelde regeling is nu van toepassing op 8 gemeenten (Appingedam, Bedum, Delfzijl, Eemsmond, Loppersum, Slochteren, Ten Boer en Winsum). Bij deze afbakening zijn de onderzoeken van het ministerie van Economische zaken en onderzoeksbureau Ortec Finance naar de waardeontwikkeling leidend. Aan de Dialoogtafel is besproken dat deze afbakening nader zal worden bekeken. Daarnaast werd benadrukt dat ieder huis anders is. Dat begrijpt NAM en daarom wordt per huis beoordeeld wat de hoogte is van de waardedaling. Aan de Dialoogtafel is besproken dat de manier waarop deze individuele waardedaling wordt vastgesteld door een onafhankelijke partij zal worden gecertificeerd. De voorgestelde regeling heeft betrekking op woonhuizen. Aan de Dialoogtafel is verzocht om ook te onderzoeken hoe bedrijfspanden meegenomen kunnen worden. Hier komt een reactie van de NAM op.
Tenslotte is gesproken over een mogelijke algemene uitkoopregeling. De Waarderegeling is geen uitkoopregeling en er komt ook geen algehele uitkoopregeling. In uitzonderlijke gevallen kan men zich wenden tot de Commissie Bijzondere Situaties. Deze commissie kan voor bijzondere situaties gepaste oplossingen bieden.

Minister Kamp heeft op 17 januari 2014 een breed pakket aan maatregelen ter waarde van bijna 1,2 miljard aangekondigd. Dit pakket is gericht op veiligheid, schadeherstel, leefbaarheid en economisch perspectief. Binnen dit pakket aan maatregelen bestaan vijf samenhangende regelingen die gericht zijn op het huis. De waarderegeling is een van vijf regelingen: