Dinsdag 27 mei 2014 vindt in het Regionaal Informatiepunt Gaswinning in Loppersum de tweede informatieve thema-avond plaats. Deze tweede bijeenkomst gaat over aardbevingsbestendig bouwen. Dit kan interessant zijn voor mensen met nieuwbouw- of verbouwplannen. Het bureau NEN licht de adviesnorm toe die zij hiervoor hebben opgesteld. NAM vertelt over het stimuleringsfonds voor nieuwbouw. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en duurt tot 21.30 uur.

U kunt zich voor deze informatieve thema-avond aanmelden bij de gemeente Loppersum via 0596-548200 of via gemeente@loppersum.nl onder vermelding van naam, telefoonnummer en aantal personen.

Lees hier de advertentie die deze week verschijnt in de lokale huis-aan-huisbladen in Groningen.