Dinsdag 27 mei 2014 vond in het Regionaal Informatiepunt Gaswinning (RIG) in Loppersum de tweede RIG thema-avond plaats, met aandacht voor het onlangs gepubliceerde NEN interim advies en het stimuleringsfonds voor nieuwbouw van NAM. Er bleek veel interesse voor deze thema-bijeenkomst. Dezelfde onderwerpen komen daarom binnenkort nogmaals aan de orde tijdens een extra thema-bijeenkomst in het RIG.

NEN interim advies
Het interim advies voor aardbevingsbestendig bouwen werd tijdens de bijeenkomst gepresenteerd door een vertegenwoordiger van bureau NEN. Het interim advies van de NEN is een tijdelijke richtlijn voor aardbevingsbestendige nieuwbouw en verbouw. De bouwsector kan dankzij deze richtlijn praktisch aan de slag met nieuw- en verbouwprojecten. De presentatie over de richtlijn werd dan ook aandachtig gevolgd door een groot aantal belangenorganisaties en ondernemers uit de bouw. De definitieve richtlijn, de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR), is nog in ontwikkeling en wordt later dit jaar verwacht.

De presentatie over het interim advies gaf goed aan wat het advies precies inhoudt en welke stappen nog nodig zijn voor de definitieve NPR in gebruik kan worden genomen. Op de vraag of er in de nieuwe norm bijvoorbeeld ook rekening is gehouden met de specifieke kleigrond in Noordoost-Groningen, werd uitgelegd dat de NEN-norm bewust uitgaat van behoudende richtlijnen, onder andere vanwege die specifieke Groningse ondergrond.

Stimuleringsfonds voor nieuwbouw
Vervolgens presenteerde NAM de contouren van het stimuleringsfonds nieuwbouw. Het doel van het stimuleringsfonds voor nieuwbouw is om innovatie in aardbevingsbestendiger bouwen te stimuleren. Een werkgroep van de Dialoogtafel Groningen buigt zich over de uitwerking van het fonds. Een proef met een beperkt aantal nieuwbouwprojecten is een eerste stap om praktisch aan de slag te gaan met nieuwbouw.

RIG thema-avonden
Vanwege grote belangstelling organiseren de gemeente Loppersum en NAM een extra thema-avond over het interim advies van de NEN en het stimuleringsfonds voor nieuwbouw. Deze bijeenkomst zal, zoals gebruikelijk, worden aangekondigd in de lokale huis-aan-huisbladen, in het Regionaal Informatiepunt Gaswinning (RIG), op de website van de gemeente Loppersum en op deze website.