Op onze gaslocaties wordt aardgas gewonnen en behandeld onder hoge druk. De integriteit en de veiligheid van de locaties zelf is goed. Echter, in de installaties bevinden zich wel vaak brandbare stoffen en installaties kunnen onder hoge druk staan. De locaties zijn daarom omheind en er gelden strikte veiligheidsvoorschriften en –voorzieningen. De medewerkers op onze locaties zijn zich bewust van risico’s, zijn goed opgeleid en dragen uit voorzorg altijd een beschermende uitrusting. Mobiele telefoons en camera’s zijn vanwege vonkgevaar uit den boze.

Op het moment dat onbevoegden de gaslocaties betreden en daar niet-toegestane handelingen uitvoeren, al dan niet aan de installaties op het terrein, ontstaat er voor hen een  veiligheidsrisico. NAM probeert deze risico’s zo veel mogelijk te beperken en te voorkomen. Met het oog op de veiligheid van onze medewerkers en van anderen die op locatie komen, hebben wij bijvoorbeeld al een aantal extra (veiligheids)maatregelen genomen. Bij het illegaal betreden van onze locaties doet NAM ook altijd aangifte.