Naar aanleiding van de berichtgeving in de media vandaag – 5 mei 2014 over het gebruik van schadevergoedingen naar aanleiding van aardbevingsschade wil NAM graag een nadere toelichting geven.

Het overgrote deel van de schade als gevolg van aardbevingen wordt hersteld door aannemers en bouwbedrijven die rechtstreeks door NAM worden betaald. In een klein deel van de gevallen wordt het vastgestelde bedrag direct aan de huiseigenaren zelf betaald. De eigenaar kan dan zelf bepalen hoe en wanneer de schade wordt hersteld, bijvoorbeeld in combinatie met ander, regulier onderhoud. Dat is de verantwoordelijkheid van de huiseigenaar zelf.

Uiteraard zijn er maatregelen om misbruik te voorkomen. Zo wordt bij schademeldingen gekeken naar eerdere taxaties, zodat alleen nieuwe schade wordt meegenomen. Reeds vergoede schade kan dan niet nogmaals worden geclaimd.

De schaderegeling bij aardbevingsschade is tot stand gekomen in overleg met betrokken partijen. Het proces van schadeherstel en –vergoeding wordt continu geëvalueerd. Het is bijvoorbeeld ook onderdeel van gesprek aan de recent ingestelde Dialoogtafel, waar onder meer bewonersvertegenwoordigers, gemeenten, NAM, het Ministerie van EZ en de provincie Groningen overleggen over zaken die te maken hebben met de gevolgen van aardbevingen door gaswinning.

Sinds augustus 2012 zijn meer dan 18.000 schademeldingen binnengekomen, wekelijkse updates over het aantal meldingen, aantal afgehandelde dossiers, schadebedragen en andere relevante informatie vindt u hier.