Met het plaatsen van de eerste gebouwsensor in de raadzaal van het gemeentehuis in Loppersum is een belangrijke vervolgstap gezet in het grootschalige onderzoek naar effecten van aardbevingen op gebouwen. Er zullen in totaal ruim 200 gebouwsensoren geplaatst worden in het gebied rondom Loppersum. De sensoren registreren zeer nauwkeurig alle beweging van gebouwen. Door bewegingen te registreren kan beter inzicht worden gekregen in het effect van aardbevingen op gebouwen. De plaatsing van de sensoren wordt gecoördineerd door TNO.

Een gebouwsensor is een klein kastje dat bevestigd wordt aan een steunmuur, dicht boven de fundering van het gebouw (zie afbeelding). Via een zendkastje wordt het signaal naar een centrale database gestuurd.

Uitbreiding meet- en monitoringsnetwerk

Het registreren van bewegingen van gebouwen, met behulp van gebouwsensoren, maakt deel uit van een grootschalig meet- en monitoringsprogramma van NAM (zie figuur 1). Door diverse elementen beter in kaart te brengen krijgen we meer inzicht in de gevolgen van gaswinning uit het Groningen-gasveld. Door meer en betere data te verzamelen kunnen de onzekerheden die nog bestaan rondom aardbevingen en de gevolgen daarvan verkleind worden. Alle informatie die verzameld wordt zal worden geanalyseerd door gespecialiseerde partijen, NAM verwerkt de uitkomsten hiervan in haar nieuwe winningsplan.

De data zal op diverse manieren openbaar worden gemaakt en gepubliceerd. Onder andere via deze link kan worden meegekeken met actuele meetresultaten van de diverse elementen van het meet- & monitoringsplan.