Het Alfa-college start in maart 2014 de bijscholingscursus ‘aardbevingsschade taxeren’ voor schade-experts in Noordoost-Groningen. De opleiding draagt bij aan het op een gelijke manier afhandelen van alle aardbevingsschade. De opleiding van het Alfa-college is onderdeel van de specialisatie Aardbevingsbestendig bouwen. Het Alfa-college en NAM werken nauw samen aan deze bouwspecialisatie.

Zestig schade-experts die werken in Noordoost-Groningen starten vanaf maart met de opleiding ‘aardbevingsschade taxeren’. Dankzij deze opleiding zullen de schade-experts dezelfde werkwijze en methode hanteren bij het taxeren van schade, die veroorzaakt is door aardbevingen als gevolg van gaswinning. NAM hecht hier veel belang aan en betaalt de kosten van de opleiding. De schade-experts ontvangen een certificaat wanneer zij de cursus succesvol hebben afgerond.

Kennis bundelen
De bijscholingscursus ‘aardbevingsschade taxeren’ is onderdeel van de bouwspecialisatie ‘aarbevingsbestendig bouwen’. De cursus zal in een later stadium ook worden aangeboden aan mbo-leerlingen van het Alfa-college. Het Alfa-college ontwikkelt deze specialisatie in nauwe samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool, Bouwend Nederland, aannemers uit Noordoost-Groningen en de NAM.

EPI-Centrum Noord-Nederland
Daarnaast bundelen én vergroten de Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool en het Alfa-college hun kennis over aardbevingsbestendig bouwen met het inrichten van een nieuw kennisplatform: het EPI-Centrum Noord-Nederland. EPI staat hier voor Educatie, Praktijk en Innovatie. De komende twee jaar zal het Alfa-college 2 miljoen euro investeren in het onderwijs. Het Alfa-college heeft de provincie Groningen en NAM inmiddels verzocht financieel bij te dragen aan dit kennisplatform.