NAM is gestart met werkzaamheden voor het bouwkundig versterken in de twee testwoningen. In deze testwoningen testen we de uitvoerbaarheid van manieren om gebouwen te versterken. We kunnen versterkingen pas toepassen, wanneer de fundering en de constructie van de testhuizen goed in beeld zijn gebracht. Hiervoor halen we in de woning onder andere voorzetwanden, knieschotten, plafonds en vloerdelen weg, en graven de fundering op meerdere plekken tijdelijk vrij.

Bouwkundig versterken


NAM wil complexe schade en onveilige situaties tot een minimum beperken. Uw huis moet een plek zijn waar u zich veilig voelt. Daarom is NAM in 2013 gestart met het project ‘Bouwkundig Versterken’. Met dit project, dat we samen met de aardbevingexperts van ingenieursbureau Arup uitvoeren, zoeken we naar manieren om gebouwen sterker te maken. Bouwkundig versterken bestaat uit een onderzoeksfase en een uitvoeringsfase. De testwoningen vormen de verbinding tussen de onderzoeksfase en de uitvoeringsfase: hier willen we in de praktijk testen wat we “op de tekentafel” hebben bedacht.

Grootschalig bouwkundig versterken
De praktijkkennis die we opdoen in de testwoningen kan later op grotere schaal worden toegepast in de uitvoeringsfase. Overigens is alleen de kennis over de testwoningen hiervoor niet voldoende. Daarom inspecteren inspectieteams tot 2016, 15.000 gebouwen in Noordoost-Groningen. De inspecteurs kijken in eerste instantie naar veiligheid. Als blijkt dat er maatregelen nodig zijn, dan nemen zij altijd contact op met de bewoner. We combineren de kennis die deze inspecties opleveren met de kennis die we opdoen in de testwoningen. Daarvan leren we over hoe en waar we met bouwkundig versterken aan de slag kunnen.