Deze week zijn de eerste eigenaren van gebouwen met een complexe schade benaderd door een speciaal team van ingenieursbureau Arcadis. Dit bouwkundig team heeft tot doel om samen met de eigenaren oplossingen te vinden voor ingewikkelde aardbevingsschade aan gebouwen. In de afgelopen maanden is er overlegd met betrokken gemeenten in Noordoost-Groningen, de Veiligheidsregio Groningen en de Dialoogtafel over de aanpak van deze complexe gevallen.

Het overgrote deel van de schades die veroorzaakt worden door aardbevingen door gaswinning, kan relatief eenvoudig – maar niet zonder overlast – worden hersteld. In een aantal complexe gevallen zijn, echter, verdergaande bouwkundige onderzoeken en oplossingen nodig. In het afgelopen jaar heeft NAM veel onderzoek gedaan naar gebouwen met complexe schade. Deze kan alleen worden hersteld in combinatie met noodzakelijke bouwkundige versterkingen. Op basis daarvan heeft NAM in samenwerking met ingenieursbureau Arcadis een speciaal team samengesteld dat deze complexe schadegevallen nu voortvarend kan oppakken met de bewoners. Per gebouw kan de oplossing en dus ook de doorlooptijd ervan verschillen.

Vaak zijn voor deze complexe schadegevallen nu al tijdelijke maatregelen getroffen. De gebouwen zijn op dit moment dan ook veilig. Deze tijdelijke maatregelen (bijvoorbeeld stutten van gebouwen) zijn, echter, geen duurzame oplossing. Dat is de opdracht aan het speciale team.

De verdeling van deze complexe schades over de diverse gemeenten staat hieronder. Omdat deze gevallen voortkomen uit het schadeproces, kan de samenstelling van de lijst veranderen. Omwille van de privacyregelgeving kunnen wij specifieke adressen niet openbaar maken.

Lees hier meer over de afhandeling van aardbevingsschade door NAM.