In overleg met het Ministerie van Economische Zaken en de Provincie Groningen heeft NAM vier deskundigen gevraagd de tijdelijke Commissie ‘Bijzondere Situaties’ te vormen. Deze tijdelijke commissie bekijkt de door burgemeesters in het gebied en de Onafhankelijk Raadsman aangegeven schrijnende gevallen en beoordeelt of deze in aanmerking komen voor vergoedingen uit het fonds voor ‘Bijzondere Situaties’. De regeling‘bijzondere situaties’ is een van de vijf samenhangende regelingen rond het huis.

De tijdelijke Commissie ‘Bijzondere Situaties’ wordt gevormd door:

  • Dhr. J.F.M. (Jos) Aartsen
  • Mevr. E. (Egberdien) ten Brink-de Vries
  • Mevr. E.I. (Noor) van Leeuwen‐Seelt
  • Dhr. L. (Leendert) Klaassen

De regeling ‘Bijzondere Situaties’ is een aanvulling op alle andere maatregelen en is bedoeld voor uitzonderlijke situaties waar mensen ernstig in problemen komen door persoonlijke omstandigheden of beperkingen. Met de provincie en de gemeenten is afgesproken dat het fonds in de toekomst wordt beheerd door een onafhankelijke instantie. Deze zal worden samengesteld deskundigen met relevante ervaring, die aan de Dialoogtafel worden aangewezen. NAM heeft voor deze regeling een bedrag van € 15 miljoen beschikbaar gesteld. De werking van deze regeling moet aan de Dialoogtafels nader vorm krijgen. Tot die tijd beoordeelt de tijdelijke commissie de gevallen die door burgemeesters en de Onafhankelijk Raadsman worden aangedragen.

De regeling voor bijzondere situaties kan bijvoorbeeld ingezet worden in situaties waarin de bewoner van een woning kampt met gezondheidsklachten waardoor in redelijkheid niet kan worden gevergd dat deze bewoner nog langer in zijn woning blijft wonen. Bijdragen van dit fonds kunnen variëren van bijdragen aan achterstallig onderhoud tot opkoop van een huis in voorkomende gevallen.

De regeling voor ‘Bijzondere Situaties’ is van toepassing op individuele bewoners en staat in samenhang met de vijf regelingen rond het huis:

Voor meer informatie over de vijf regelingen rond uw huis, kunt u op de witte balkjes in bovenstaande afbeelding klikken.