Werkzaamheden

De werkzaamheden omvatten het aansluiten en in gebruik nemen van de put Fan-2 waarvoor de boring in het voorjaar plaats heeft gevonden. De uitvoering van deze werkzaamheden is gepland in week 31, 32 en 33 (28 juli t/m 17 augustus). Op de locatie wordt van maandag tot en met vrijdag 24 uur per dag gewerkt.

Affakkelen

Het is mogelijk dat er op vrijdag 1 augustus gestart wordt met het affakkelen van gas. Dit affakkelen duurt tot uiterlijk 19.00 uur en gebeurt via een nabij de locatie opgestelde verplaatsbare ‘silent flare’ (affakkelinstallatie). In de week van maandag 4 augustus tot en met vrijdag 8 augustus is het mogelijk dat er zowel overdag als ‘s nachts extra wordt afgefakkeld. Het affakkelen hoort bij het proces voor het aansluiten van de put en is een tijdelijke activiteit. Hierbij kan enige overlast ontstaan. Wij doen er echter alles aan om de mogelijke overlast tot een minimum te beperken.

Contact

Indien er vragen of opmerkingen zijn over onze werkzaamheden, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de heer J. Dekker op telefoonnummer (0592) 368320. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de centrale meldkamer van NAM op telefoonnummer (0592) 364000.