Op maandag 8 december heeft TNO aangekondigd dat het netwerk van 183 gebouwsensoren in particuliere woningen is opgeleverd. Daarnaast heeft TNO in opdracht van NAM 21 sensoren geplaatst in gemeentehuizen en industriële panden. De metingen van de sensoren worden gebruikt voor een uitgebreide studie naar de effecten van aardbevingen op gebouwen. Hiermee is de doelstelling gehaald om het netwerk in 2014 op te leveren.

Al tijdens de uitrol zijn de eerste waardevolle metingen verricht. Gedurende de periode van installatie, hebben zich drie aardbevingen voorgedaan van 2,5 op de schaal van Richter of hoger. Het gaat dan om de bevingen bij Froombosch (2,6), Garmerwolde (2,8) en Zandeweer (2,9).

De metingen van de drie bevingen zijn ook in detail geregistreerd door de sensoren in de gemeentehuizen van de desbetreffende gemeenten. De metingen van sensoren in publieke gebouwen worden real-time inzichtelijk gemaakt via een speciaal daarvoor ingerichte website. Deelnemers hebben inzicht in de metingen van de eigen sensor via een persoonlijke portal.

Met het onderzoek wil NAM inzicht krijgen in de trillingen van verschillende gebouwtypen tijdens een aardbeving, de daarop volgende schade en de veiligheid van de gebouwen. Het onderzoek moet uitwijzen wat bijvoorbeeld de invloed is van het type ondergrond en de constructieve sterkte van het gebouw op de mate van trilling.

De metingen van de sensoren in publieke gebouwen zijn te volgen via NAMplatform Feiten & Cijfers.