Prachtig herfstweer trok op zaterdag 1 november circa 100 belangstellenden naar het mobiele kantoor van NAM. Dit kantoor stond opgesteld aan de Echtenseweg in Echten (Dr.) in verband met de Open Bedrijvendag die in de gemeente De Wolden plaatsvond. In het mobiele kantoor was allerlei informatie te vinden over het ontstaan van aardgas en aardolie, hoe NAM deze fossiele brandstoffen opspoort en waar wij aardgas en aardolie voor nodig hebben maar ook waarom het belangrijk is om het laatste restje aardgas uit het De Wijk-gasveld te winnen.

Dit De Wijk-gasveld bevindt zich grofweg tussen Hoogeveen en Meppel. Dankzij de techniek van stikstofinjectie kan NAM het laatstje restje gas uit dit veld halen. De verwachting is dat we er in totaal nog twee miljard m3 gas uit kunnen halen. Genoeg om alle Drentse huishoudens zes jaar van energie te voorzien. Het veld kan dan nog zo’n 10 tot 15 jaar mee.

De eerste fase van het stikstofproject is afgerond en omvatte de bouw van de Luchtscheidingsinstallatie en aanleg van een stikstoftransportleiding. De tweede fase omvat het aanleggen van drie nieuwe locaties, het uitbreiden van het stikstof distributienetwerk met twee nieuwe pijpleidingen en het boren van elf stikstof injectieputten danwel productieputten op zes van de tien De Wijk-locaties.

In Nederland bevinden zich zo’n 175 relatief kleine aardgasvelden. Begin jaren ‘70 besloot de overheid dat met voorrang het aardgas uit deze kleine velden moest worden gewonnen. Het zogenaamde kleine-veldenbeleid. Zo blijft het grote gasveld in Groningen – onze buffer – langer beschibaar voor de toekomst. Gasveld De Wijk  in Drenthe is één van deze relatief kleine gasvelden. Na zestig jaar productie is dit veld echter bijna leeg; de druk is inmiddels zo laag dat het gas nauwelijks meer naar vanzelf naar boven komt.