In de gemeenten Slochteren, Eemsmond en Loppersum vonden op 1, 2 en 3 april informatiemarkten plaats over het voorgenomen Kabinetsbesluit over gaswinning uit het Groningen-gasveld. In totaal bezochten ruim driehonderd bezoekers deze bijeenkomsten, die georganiseerd werden door het ministerie van Economische Zaken. 

Grote verscheidenheid aan instanties en organisaties

Vertegenwoordigers van onder andere het ministerie van Economische Zaken, het KNMI, Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), de Veiligheidsregio en de NAM lichtten tijdens de informatiemarkten het ontwerpbesluit over gaswinning uit het Groningen-gasveld toe. De Onafhankelijke Raadsman was eveneens aanwezig om vragen te beantwoorden, evenals deskundigen van Slachtofferhulp, de Klusbus en Arup . Ook de burgemeesters van de drie gemeenten waren bij de informatiemarkten aanwezig en benadrukten de behoefte van goede informatievoorziening.

Samenwerking
Met name de verscheidenheid aan aanwezige partijen zorgde voor positieve reacties bij de bezoekers. Zij waardeerden de aanwezigheid van de betrokken organisaties en instanties, lieten zich uitgebreid door alle partijen informeren en voerden veel informatieve en waardevolle gesprekken, bijvoorbeeld over schadeherstel of een regeling voor waardedaling. Indien gewenst konden aanwezigen ook een zienswijze indienen op het ontwerpbesluit.

Dialoog
NAM blijft werken aan een goede dialoog en informatievoorziening voor Noordoost-Groningen. Dat doen we bijvoorbeeld via het Regionaal Informatiepunt Gaswinning (RIG) in Loppersum of door het organiseren van bijeenkomsten over specifieke onderwerpen, zoals bijvoorbeeld schadeafhandeling. Daarnaast biedt deze website veel actuele – en achtergrond informatie over aardbevingen, gaswinning uit het Groningen-gasveld, de regelingen rondom het huis en feiten en cijfers.