Het Loket Leefbaarheid van NAM en de Dialoogtafel is geopend. Bij dit loket kunnen inwoners van Appingedam, Bedum, Delfzijl, De Marne, Eemsmond, Loppersum, Slochteren, Ten Boer en Winsum vanaf 1 december 2014 een bijdrage aanvragen voor plannen die de leefbaarheid in hun dorp vergroten. Arie Brik, voorzitter van Vereniging Dorpsbelangen Eenum, diende maandag 1 december 2014 als eerste een aanvraag in bij het Loket Leefbaarheid.

De Vereniging Dorpsbelangen vraagt een bijdrage voor recreatiepark ‘de Poortven’. “Leefbaarheid is heel belangrijk voor een klein dorp als Eenum, met slechts 110 inwoners. De gemiddelde leeftijd in ons dorp stijgt, wij moeten in beweging blijven. We willen het park opknappen met drainage, fruitbomen en nieuwe schelpenpaden. Zodat we hier mooi kunnen wandelen.” Arie Brik overhandigde het dorpsplan maandag 1 december 2014 aan Jacques Wallage van de Dialoogtafel (links op de foto) en Martijn Verwoerd, projectdirecteur Groningen aardbevingen bij NAM (tweede van rechts op de foto). Zij waren beide aanwezig bij de opening van het loket Leefbaarheid in het dorpshuis van Eenum, gemeente Loppersum.

Beetje voorjaar

“Het vriest vandaag, maar het is ook een beetje voorjaar. We laten hiermee zien dat er ook mooie en goede dingen gebeuren in dit gebied”, zei Jacques Wallage. Martijn Verwoerd gaf aan blij te zijn met de start van het gezamenlijk loket: “Juist omdat het hierbij gaat om initiatieven van bewoners.”

Lang gekoesterde wens

Jan Boer van de Dialoogtafel is voorzitter van de werkgroep die het digitale loket heeft opgezet. Hij benadrukte dat het een laagdrempelig loket is en nodigde inwoners van de betrokken gemeenten uit een aanvraag in te dienen. “Je kunt al een aanvraag indienen met een paar mensen, een straat, een wijk, een vereniging. Bij het beoordelen van de aanvragen hanteren we maar een paar criteria. Binnen een paar weken beslissen we of we een bijdrage toekennen. Het loket moet een lichtpuntje zijn in het bevingsgebied.” Het Loket Leefbaarheid kent per aanvraag een bijdrage van maximaal 10.000 euro toe aan initiatieven die de leefbaarheid in de een dorp verbeteren. Boer: “Heel veel dorpen hebben een lang gekoesterde wens waar nooit geld voor was. Vanaf vandaag moet dat verleden tijd zijn.”

Regionaal Investeren

Door te investeren in bestaande leefbaarheidsprogramma’s draagt NAM bij aan het verbeteren van de leefbaarheid in Noordoost-Groningen. Hiervoor is een bedrag van 35 miljoen euro gereserveerd. De provincie draagt hier 25 miljoen aan bij.

Daarnaast is er het Leefbaarheid en duurzaamheidsprogramma. De hoofdlijnen van dit programma zijn afgestemd met de Dialoogtafel en daarbij is afgesproken dat NAM tot en met 2018 25 miljoen euro investeert in de regio. De Dialoogtafel stelt de komende vijf jaar jaarlijks 1 miljoen euro beschikbaar voor relatief kleine initiatieven in het teken van dorpsverlevendiging. Aanvragen tot €10.000,- worden afgehandeld door het Loket Leefbaarheid.

Naast de afspraken in Noordoost-Groningen, steunt NAM ook initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid in andere regio’s waar we actief zijn.