In de komende weken ontvangen verschillende inwoners van Noordoost-Groningen die een voorstel hebben ontvangen voor het versterken van hun woning, verbeterde algemene voorwaarden van NAM. De meer op de bewoner gerichte voorwaarden zijn toegespitst op de situatie in Noordoost-Groningen. NAM blijft de bewoners de mogelijkheid geven om – ook na versterking van het huis – schade te claimen. Ook houden de bewoners het recht op nadere versterkingen van het huis als dit later nodig mocht zijn.

NAM is ervan bewust dat de eerder verzonden voorwaarden onvoldoende aansluiten bij de situatie in Noordoost-Groningen. NAM betreurt de verwarring die hierdoor mogelijk is ontstaan. Er is besloten om bewoners die de oude voorwaarden hebben ontvangen, de mogelijkheid te bieden om op korte termijn de verbeterde voorwaarden te gebruiken. Iedereen moet er namelijk op kunnen rekenen dat aardbevingschade altijd wordt vergoed. Ook wanneer in de toekomst meer versterkende maatregelen noodzakelijk zijn bij huizen die reeds zijn versterkt, blijft NAM daarvoor zijn verantwoordelijkheid nemen.