Bij reguliere schade-inspecties van NAM is door schade-experts een constructief gebrek ontdekt bij een aantal Jarino-woningen met dezelfde kenmerken. NAM heeft in samenspraak met de eigenaar en de gemeente Winsum preventief maatregelen getroffen bij één woning in Winsum om de woning te stabiliseren. Het betreft een onbewoond pand. Het gaat om hetzelfde type als de woningen in Warffum, waar eerder door NAM maatregelen zijn genomen.

In nauwe samenwerking met de gemeente Winsum wordt op maandag 15 september a.s. een informatieavond georganiseerd voor eigenaren van dit specifieke type woningen in Winsum. Dan zal door ingenieursbureau Arcadis toelichting worden gegeven op de geconstateerde constructieve problemen en wordt er informatie gegeven over het plan van aanpak om gestructureerde inspecties versneld uit te voeren.

Er komt een versneld inspectieprogramma, opgezet in samenwerking met Bouw & Woningtoezicht van diverse gemeenten waar dit type woningen staan, om eventueel onveilige situaties in de toekomst te voorkomen. Het betreft woningen, met bepaalde constructiekenmerken en gebruikte bouwmaterialen die mogelijk kwetsbaar zijn bij eventueel toekomstige zwaardere aardbevingen.

Aanleiding is een tweetal situaties waarbij door schade-experts constructieve gebreken zijn geconstateerd aan dit type woning. Het betreft woningen in Warffum en Winsum, maar het is bekend dat dergelijke woningen ook in andere gemeenten staan.

Voor andere gemeenten in het kerngebied volgen ook waar nodig bijeenkomsten, nadat in samenwerking met Bouw- en Woningtoezicht inzichtelijk is gemaakt hoeveel van dit type woningen in de desbetreffende gemeenten staan.

Het is begrijpelijk dat dit vragen oproept bij eigenaren. In Warffum zijn reeds 3 woningen aangepakt en we weten dat de maatregelen ingrijpend kunnen zijn. Daarom wordt gekozen voor een gecoördineerde aanpak in samenwerking met gemeenten.

Mocht u vragen hebben met betrekking tot een eventueel constructief probleem aan uw woning, dan kunt u zich melden bij NAM door te mailen naar informatie@nam.nl.