In het bijzijn van medewerkers van Lentis, GGD en Slachtofferhulp werd donderdag 12 juni 2014 in het Regionaal Informatiepunt Gaswinning in Loppersum gesproken over ‘spanningen en aardbevingen’. Een kleine groep aanwezigen wisselde ervaringen uit over het beleven van een aardbeving. ‘Aan iemand die nog nooit een aardbeving meemaakte, kun je niet uitleggen hoe het voelt.’

De avond ging van start met een presentatie van Lentis, de organisatie voor geestelijke -, forensische – en ouderenzorg in Groningen, Drenthe en Friesland. Vervolgens spraken de 15 aanwezigen in kleine groepen verder over het onderwerp.

Erkenning en concrete daden

Bewoners van Noordoost-Groningen willen erkenning van de aardbevingsproblematiek en van hun persoonlijk leed. Dat was een van de belangrijkste conclusies van de avond. NAM moet de problemen erkennen en werken aan zichtbare oplossingen. Zo gaat NAM regelmatig met bewoners uit de regio in gesprek, bijvoorbeeld over het verbeteringen van de schadeafhandeling. Toch gaven de aanwezigen aan nog maar weinig te merken van die verbeteringen. Bewoners hebben behoefte aan concrete daden. Pas dan kan er ook gewerkt worden aan het herstel van vertrouwen.