NAM begint op dinsdag 12 augustus op de locatie Zeerijp met de voorbereidingen voor het boren van diepe putten voor de installatie van permanente geofoons. Met het installeren van deze geofoons kunnen we beter meten waar bevingen in de ondergrond plaatsvinden.

De voorbereidingen omvatten diverse heiwerkzaamheden, het frezen van de toplaag van de locatie, het aanbrengen van onder meer een boorplaat, een boorkelder en een zogenoemde hoekbak. Van eind augustus tot begin september 2014 zal er van en naar de locatie intensiever vrachtverkeer zijn vanwege de afvoer van grond en de aanvoer van zand en materiaal voor asfalteringswerk.
De voorbereidingen worden volgens planning afgerond in oktober 2014. De eerste diepe boring is gepland voor eind 2014, de tweede diepe boring is gepland voor april 2015. Beide boringen duren zo’n 75 dagen.