Half augustus is gestart met de laatste stap voor het productiegereed maken van de nieuwe boorput. Na de opbouw en voorbereidende werkzaamheden is Na de opbouw en voorbereidende werkzaamheden is dinsdag 2 september al gestart met de test en wordt het eerste gas geproduceerd. Deze test neemt enkele weken in beslag.

Om het gas dat wordt geproduceerd tijdens de test gecontroleerd te verbranden staan er twee fakkels op het terrein. De grootste fakkel is 21 meter hoog. De kleinere fakkel is 6 meter hoog. Gedurende de testwerkzaamheden kan de grote fakkel 24 uur per dag branden, de kleine fakkel zal nu en dan branden. De vlam is zichtbaar en hoorbaar.

De reden dat het gas wordt verbrand is omdat er nog geen pijpleiding ligt die het gas kan transporteren. Als de resultaten van de productietest positief zijn wordt een pijpleiding aangelegd naar de gasbehandelingsinstallatie Gaag, gelegen aan de Coldenhovelaan in Maasland, waar het gas verder wordt behandeld. Pas dan kan worden overgegaan tot productie.

Heeft u vragen? U kunt tijdens kantooruren contact opnemen met Jeannet Bakkum-Hadderingh van de afdeling Vergunningen & Omgevingsmanagement op telefoonnummer 06 - 23628983. Buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met de centrale meldkamer van NAM op telefoonnummer 0592 - 364 000.

Lees het voorgaande bericht voor meer informatie over de werkzaamheden bij Naaldwijk