Op maandag 15 september zijn de bewoners van de Bloemenbuurt in Winsum geïnformeerd over het constructieve gebrek dat in een specifiek type Jarino-woning aan het licht is gekomen na een reguliere schade-inspectie. Op dinsdag 16 september zijn de visuele inspecties gestart van de in totaal 108 woningen in Winsum.

Op dit moment zijn 65 woningen geïnspecteerd. Hierbij zijn bij enkele woningen soortgelijke gebreken geconstateerd. Op basis daarvan is besloten ook deze woningen te stabiliseren. De bewoners en de burgemeester zijn direct hierover geïnformeerd. De bewoners van de desbetreffende woningen kunnen in hun woning blijven, omdat het mogelijke veiligheidsrisico is weggenomen.

In de komende dagen zullen de inspecties doorgaan en naar verwachting zijn eind volgende week alle visuele inspecties uitgevoerd. Na een grondige analyse van de resultaten en het daarop volgende nader onderzoek zullen we binnen enkele weken de bewoners informeren over de uitkomsten en vervolgstappen.

Het versnelde inspectieprogramma is opgezet in samenwerking met Bouw & Woningtoezicht van de gemeente Winsum, om eventueel onveilige situaties in de toekomst te voorkomen. Het betreft woningen met bepaalde constructiekenmerken en gebruikte bouwmaterialen die mogelijk kwetsbaar zijn bij eventueel toekomstige zwaardere aardbevingen.

Aanleiding voor de versnelde inspecties is een tweetal situaties waarbij door schade-experts constructieve gebreken zijn geconstateerd aan dit type woning. Het betreft woningen in Warffum en Winsum, maar het is bekend dat dergelijke woningen ook in andere gemeenten staan.