NAM verwerkt vanaf dinsdag 29 april de 170 aanvragen voor de Waarderegeling, die sinds 6 februari 2014 werden ingediend. NAM streeft ernaar de eerste aanvragen rond de zomer van 2014 af te ronden. De Dialoogtafel besprak de Waarderegeling op 8 april en NAM heeft vervolgens de regeling op een aantal punten aangepast. NAM start nu met de behandeling van de reeds ingediende aanvragen en roept verkopers van woningen die voldoen aan de criteria op een aanvraag in te dienen. 

De procedure
De waarderegeling bestaat uit een aantal stappen. Na bespreking van de waarderegeling met de dialoogtafel is besloten om de methode voor het bepalen van de eventuele waardedaling onafhankelijk te laten toetsen. Wanneer deze toetsing tot nieuwe inzichten leidt, past NAM de huidige procedure aan. In dat geval zal NAM de reeds behandelde aanvragen opnieuw onder de loep nemen. Als blijkt dat aanvragers recht hebben op méér compensatie, betaalt NAM dat ook uit. Is er een te hoog compensatiebedrag uitgekeerd, dan hoeft dit niet te worden terugbetaald.

Vijf regelingen rond het huis
De waarderegeling is een van de vijf regelingen rond het huis, waarmee NAM de gevolgen van aardbevingen door gaswinning compenseert. Lees hier meer over de waarderegeling of een van de andere regelingen rond het huis.

Aanmelden Waarderegeling
Aanmelden voor de waarderegeling kan via het aanvraagformulier op deze website. Voor vragen verwijzen wij naar de sectie veelgestelde vragen, of u kunt contact opnemen met onze Afdeling Waarderegeling door te bellen naar 0592–363800 of te e-mailen naar waarderegeling@nam.nl.